Νέο καταστατικό ΛΕΔΕ (ισχύει από 07/01/2013)

Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου 2015 © Copyright - Powered by idea+